Architektúra

Architektúra je ukazovateľom kultúry a civilizácie, ktorá odzrkadľuje umelecký a technický výraz ekonomických možností, organizačných schopností a požiadaviek investora a vytvára funkčné, estetické a bezpečné priestory pre ľudí.

Nový projekt začína architektonickou tvorbou, ktorá odzrkadľuje Vaše predstavy a finančné možnosti, ktoré spájame do technicky realizovateľného návrhu budúceho stavebného diela.

ARCHITEKTonický návrh

Architektonický návrh odzrkadľuje Vaše požiadavky a predstavy s reálnymi možnosťami budúceho stavebného diela. Výsledkom je priestorové a funkčné usporiadanie dispozície so základnými rozmermi, exteriérové pohľady, vizualizácie s definovaním farebných a a materiálových riešení s ohľadom na finančnú náročnosť stavebného diela a umiestnenie objektu na pozemku.

INTERIÉROVÝ NÁVRH

Ľudia trávia až 90% svojho času v interiéry budov, preto by sa im mala venovať patričná pozornosť. 

Interiérový návrh zahŕňa proces plánovania a vytvárania vnútorného prostredia v rámci budovy alebo miestnosti. Cieľom je dosiahnuť funkčné, estetické a pohodlné prostredie, ktoré vyhovuje potrebám a preferenciám obyvateľov alebo užívateľov.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme