Služby

Architektúra odzrkadľuje individuálne požiadavky klienta na stvárnenie budúceho stavebného diela, jeho začlenenie do prostredia a funkčné využitie.

Novostavba alebo rekonštrukcia si vyžaduje osobitný prístup a nezaobíde sa bez dôkladnej projekčnej prípravy a inžinierskej činnosti.

Každé zadanie budúceho stavebného diela má viacero možností správneho riešenia, my navrhujeme tie najoptimálnejšie.

Pred začiatkom investičnej stavebnej činnosti je nevyhnutné mať dôkladne zmapované možné riziká alebo obmedzenia, technickú a ekonomickú náročnosť stavebného diela a potrebné povolenia.

Manažment realizácie zabezpečuje hladký priebeh výstavby v súlade s očakávaným termínom odovzdania stavebného diela. Dohliada na nadväznosť stavebných procesov jednotlivých profesií a dodávku stavebných materiálov.

Súdnym znalectvom v odbore stavebníctvo sa skúmajú odchýlky od požadovaného stavu v projektovej, alebo porealizačnej fáze, ktoré majú za následok nefunkčnosť alebo poruchu realizovaného stavebného diela.

Vysoká odbornosť. Navrhoval rôzne detaily súvisiace s našimi požiadavkami, ktoré nás ani nenapadlo riešiť a celý dom ešte viac vylepšili. Prispôsoboval návrh presne podľa našich požiadaviek, na mieru podmienkam terénu, myslel na všetky preventívne opatrenia, ako napr. protipovodňové, bezbariérovosť, navrhol materiály a riešenia s ohľadom na funkčnosť domu, trvácnosť a kvalitu materiálov, a v neposlednom rade aj na estetické zladenie celého domu. Výstupy boli promptne pripravené a návrh pripravený až nad naše očakávania. Vrelo odporúčam

Lucia Švecová

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme