Manažment realizácie

Manažment realizácie v stavebníctve sa týka koordinácie a riadenia všetkých procesov spojených s vykonávaním skutočných stavebných prác v rámci stavebného projektu. Tento manažment zahŕňa mnoho rôznych aspektov vrátane plánovania, riadenia rozpočtu, sledovania časových plánov, riadenia pracovného tímu, kontroly kvality, komunikácie a ďalších faktorov.

Manažment realizácie je nevyhnutným nástrojom pre úspešné dokončenie stavebných projektov.

Plánovanie a sledovanie vykonaných prác

Definuje postup vykonaných stavebných prác, vrátane harmonogramu, časového plánu a sleduje pokrok stavebných prác.

Rozpočet a kontrola nákladov

Stanovuje náklady na realizáciu stavebného projektu, zahŕňajúce materiály, prácu, vybavenie, iné výdavky a pravidelne porovnáva skutočné výdavky s rozpočtom.

Kontrola kvality práce

Overuje splnenie požiadaviek kladených na stavebné práce podľa technických špecifikácii, noriem a projektovej dokumentácie.

Riadenie zmien a správa projektovej dokumentácie

Vyhodnocuje a dokumentuje zmeny v pôvodnom projekte a ich vplyv na dodržanie časového harmonogramu a rozpočtu.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme