Optimalizácia

Každé zadanie budúceho stavebného diela má viacero možností správneho riešenia, my navrhujeme tie najoptimálnejšie.

Technickou optimalizáciou dosahujeme zníženie celkových finančných nákladov a času potrebného pre povolenie a realizáciu stavby už v predprojektovej a projektovej fáze prípravy projektu. 

Z hľadiska materiálového a technického vybavenia stavebného objektu navrhujeme najoptimálnejšie riešenia s ohľadom na aktuálne a budúce možnosti stavebného trhu, ekonomický vývoj a dostupnosť stavebných materiálov a technológií s ohľadom na ich životnosť.

Zjednodušením stavebných procesov pri dodržaní požadovaných architektonických a  technických parametrov, kvality stavebného diela výrazne znižujeme náklady spojené s realizáciou stavby. 

Moderné stavebné materiály

Navrhujeme nové a pokročilé stavebné materiály, ktoré zlepšujú odolnosť, lepšie izolujú a dosahujú vyššiu životnosť budov, čo znižuje potrebu údržby a náklady na opravy.

Štandardizácia a modularita

Vytvárame štandardizované a modulárne postupy, ktoré umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu realizáciu stavebných objektov, čim sa znižujú náklady na pracovnú silu a materiály.

Obnoviteľné zdroje

Využívame obnoviteľné zdroje energie, ktoré znižujú závislosť na konvenčných energetických zdrojoch a prispievajú k udržateľnejším projektom.

Inteligentné systémy riadenia energie

Používame moderné technológie na riadenie osvetlenia, klimatizácie a iných energetických systémov, ktoré môžu viesť k efektívnejšiemu využívaniu energie a zníženiu nákladov na prevádzku budovy.

Ozvite sa nám a my vám radi pomôžeme